Disclaimer

De Gelderhorst spant zich in om de inhoud van deze website zo actueel mogelijk te houden en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De Gelderhorst behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid
U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Gelderhorst nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
De Gelderhorst is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

Auteursrechten
Het intellectueel eigendom berust bij De Gelderhorst.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Gelderhorst is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopiëren of te verspreiden.

Privacy
Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via deze website, behandelen we vertrouwelijk en zorgvuldig. Zie daarvoor ook onze privacyverklaring

Wijzigen van deze disclaimer
De Gelderhorst houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

06-09-2018