Gelderhorst steunt actie “Gebarentaal in elk klaslokaal!”

De Stichting ‘Groots Gebaar’ organiseert op 12 oktober de actie Gebarentaal in elk klaslokaal! De Gelderhorst steunt de actie door een les Nederlandse Gebarentaal te verzorgen voor 40 kinderen uit de groepen 7 en 8 van de Openbare Basisschool Uniek in Ede.

Op 12 oktober houdt prof. dr. Onno Crasborn zijn oratie als hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De Nederlandse gebarentaal is een echte taal. Maar onbekend maakt onbemind. Hij pleit ervoor iedereen gebarentaal te laten leren. Om zijn benoeming te vieren richtte hij een stichting op: Stichting Groots Gebaar wil gebarentaal voor iedereen toegankelijk en toepasbaar maken. De stichting vraagt iedereen de actie te steunen door op vrijdagochtend 12 oktober zo veel mogelijk kinderen (bovenbouwleeftijd t/m brugklas 1&2) op zoveel mogelijk scholen een workshop/les gebarentaal te laten volgen.

Om 13 uur begon de les op OBS Uniek voor groep 7 en 8. De gebarentaal les werd verzorgd door één van de docenten en een dove medewerker van de Gelderhorst.
Gebaren werden geoefend, stellingen besproken en natuurlijk konden de leerlingen ook vragen stellen, en dat waren er nog al wat.
Een beetje onwennig in het begin, maar als snel werd er flink gewapperd! Het lesmateriaal, samengesteld door de Stichting en door De Gelderhorst aangeboden aan de kinderen, werd enthousiast ontvangen. We kijken terug op een geslaagde les.