Intensivering van samenwerking met Opella

We werken al een poos goed samen met zorgdienstverlener Opella. We gaan de samenwerking verder verdiepen door bijvoorbeeld kennis tussen zorgprofessionals te delen, het over en weer uitvoeren van kwaliteitsaudits en het leveren van zorgdiensten.

Opella en De Gelderhorst hebben veel kennis van en ervaring met ouderenzorg. Zij willen daarom de krachten bundelen en van elkaar leren om klanten de beste zorg en ondersteuning te bieden. Kars Hazelaar, bestuurder Opella, licht de samenwerking toe: “We kiezen bewust voor het uitbouwen van de inhoudelijke samenwerking, in wederzijds vertrouwen op onze zorgprofessionals. We willen hen ruimte en ondersteuning geven, omdat dit de beste basis biedt voor goede zorg.” Judith Reiff, bestuurder De Gelderhorst, vult aan: “Onze organisaties verschillen in vele opzichten van elkaar en we geloven dat we vooral op het gebied van die verschillen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen.”
De Gelderhorst heeft bijvoorbeeld veel kennis van non verbale communicatie met ouderen; Opella biedt een uitgebreid scholingsaanbod voor medewerkers en vrijwilligers. Door medewerkers over en weer met elkaar te laten meewerken, kunnen ze kennis opdoen die ze kunnen toepassen in het eigen werk. De specialisten ouderengeneeskunde en therapeuten van Opella behandelen klanten van De Gelderhorst en waar nodig kan een beroep worden gedaan op verpleegkundigen van Opella voor bereikbaarheidsdiensten in De Gelderhorst.