Internationaal congres

“Konden we De Gelderhorst maar onder onze arm meenemen naar ons land”. Internationale bezoekers verzuchten dit vaak als ze kennismaken met De Gelderhorst. Ook in het buitenland willen oudere Doven graag wonen in een gebarentaal gemeenschap.
Donderdag 6 april was er een congres met bezoekers van collega-organisaties uit 9 verschillende landen. Aanleiding was het afscheid van Jan Tempelaar die na bijna 30 jaar met pensioen gaat. Hij heeft De Gelderhorst letterlijk op de kaart gezet.

Om het uitgebreide netwerk wat hij heeft opgebouwd in stand te houden stond de dag in het teken van samenwerking en ontmoeting. Er was gekozen voor twee hoofdthema’s: “Hoe is de samenwerking tussen dove en horende medewerkers en hoe kunnen we deze het beste versterken”. In het tweede gedeelte werd er stil gestaan bij het thema “Dementie bij oudere Doven”. De conclusie was dat ondanks de grenzen we allemaal dezelfde uitdagingen hebben en we veel van elkaar kunnen leren.

Kortom, een geslaagde dag met genoeg uitdagingen die we gezamenlijk kunnen oppakken!