Organisatie

Organisatie

De Gelderhorst is een levendige organisatie, dus voortdurend in ontwikkeling.
Bekijk het organogram

Bestuurder
mw. Judith Reiff-de Groen

Raad van Toezicht
mw. Iske ter Haar (voorzitter)
dhr. Paul Kool (vicevoorzitter)
mw. Alita Hidding
dhr. Jan Dikken
dhr. Rob van Oostveen

Stichting Handgebaar
De Stichting Handgebaar ondersteunt projecten die het welzijn van doven wil vergroten op terreinen waar doven vanwege hun handicap worden achtergesteld. Werkterreinen waar de Stichting aandacht aan wil geven zijn bijvoorbeeld doofvriendelijkheid en bewustzijn, Onderwijs, cultuur en zorg, en kenniscentra.
Lees meer in de Flyer Stichting Handgebaar

Share