Nieuwe Raad van Toezicht Gelderhorst

We krijgen met ingang van 1 januari 2017 een nieuwe Raad van Toezicht (RvT). Voorzitter wordt Iske ter Haar. De overige nieuwe leden zijn Paul Kool, Alita Hidding, Jan Dikken en Rob van Oostveen. De huidige RvT treedt gefaseerd terug.

De nieuwe leden van de RvT zijn door een extern wervings- en selectiebureau geselecteerd. De selectieadviescommissie, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad hebben een positief advies gegeven over de aangedragen kandidaten. Voorzitter Iske ter Haar (65 jaar) heeft naast een uitgebreide relevante bestuurlijke ervaring in de zorg ruime ervaring als toezichthouder in onder meer de ouderenzorg. Ze heeft daarbij bijzondere belangstelling voor de kwaliteit van zorg en dienstverlening; Vicevoorzitter Paul Kool (59 Jaar) is doof, en wordt in de RvT benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad (CR). Hij is een bekend gezicht in de dovenwereld, onder andere als medeoprichter/eigenaar van gezinshuis Stellaluna; Alita Hidding (55 jaar) is een zeer ervaren toezichthouder in zorg, onderwijs en welzijn met specialiteit kwaliteit en veiligheid; Jan Dikken (57 jaar) is een ervaren toezichthouder met zeer relevante financiële ervaring; en Rob van Oostveen (64 jaar) heeft ervaring op het gebied van strategisch vastgoedbeleid, ook in de zorg. Daarnaast heeft hij uitgebreide ervaring als toezichthouder.