Postzegeltentoonstelling “Doof”

We hebben in de Gelderhorst het project “familie in beeld”. Daarbij vragen we familie en naasten van de bewoners uit om hun talenten op het gebied van kunst en cultuur te delen met onze bewoners. Maar natuurlijk laten we de kans niet lopen als bewoners een bijzondere hobby hebben. Onze bewoner Paul Wagenaar spaart postzegels. Series met vogels en vlinders maar ook postzegels vanuit de hele wereld met als onderwerp “Doof”. Denk aan dovenscholen, gebarentaal en doofblindheid. Hij zocht de 10 mooiste uit en die hangen vergroot in de hal. De postzegels blijven daar een paar weken hangen. Daarna worden ze in de kantoren en nieuwbouw opgehangen.

Paul Wagenaar bij een Spaanse postzegel met afbeelding van de doofblinde Helen Keller.