Presentatie in het ziekenhuis over communicatie met doven

Het ziekenhuis Gelderse Vallei ligt op 300 meter afstand van De Gelderhorst. Onze dove bewoners worden als het nodig is daar opgenomen. Het ziekenhuis wil graag de communicatie met doven en slechthorenden verbeteren en ons daarom gevraagd om advies. Onze afdeling Communicatie, Training en Advies heeft een presentatie gegeven over de communicatie met doven en slechthorenden.

Met het thema ‘de dove patiënt in het ziekenhuis’ werden verschillende onderwerpen besproken: wie zijn de bewoners van De Gelderhorst; hoe kunnen medewerkers zorgen voor optimale communicatie, en wat zijn aandachtspunten bij doofheid.

Medewerkers van verschillende ziekenhuisafdelingen waren aanwezig, een aantal praktijkvoorbeelden werd met elkaar besproken. Ook twee teamleden van Doof in Ede vertelden over hun persoonlijke ziekenhuiservaringen.

Het ziekenhuis heeft voor alle afdelingen richtlijnen voor de communicatie met doven en slechthorenden gemaakt. Hierin staan tips en aandachtspunten.