Problemen met pesten, agressie of ander ongewenst gedrag?
Heeft u binnen de Gelderhorst problemen met andere bewoners, medewerkers van de Gelderhorst of anderen? Bijvoorbeeld over pesten, agressie of ander ongewenst gedrag?  Dat laatste is ook grensoverschrijdende gedrag zoals worden betast, beledigd worden, nare berichten ontvangen, dominante houding tegenover u of ander grensoverschrijdende gedrag.

Ga dan eerst in gesprek met de groepsbegeleiding, woonbegeleider of met de teamleider. Heeft u een klacht en heeft het gesprek niet tot een tevreden oplossing geleid? Dan kunt ook gebruik maken van de klachtenprocedure. U kunt een klachtenformulier ophalen bij de receptie.

Uw kunt ook contact opnemen met Margriet Moret.
Mail: m.moret@gelderhorst.nl. Zij kan de klacht voorleggen aan de klachtencommissie of bijvoorbeeld aan de leidinggevende van de leidinggevende.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris John Peters:
telefoon: 0641236229 (sms en WhatsApp)
e-mail: johnnyngt25@gmail.com