Toekomstvisie en het meerjarenbeleidsplan

De Gelderhorst zal halverwege 2018 haar toekomstvisie actualiseren en het meerjarenbeleid voor de komende jaren vaststellen.

Alle bewoners en medewerkers van De Gelderhorst hebben de gelegenheid om op meerdere momenten actief mee te denken over de toekomstvisie en het meerjarenbeleid. Velen maken van die gelegenheid gebruik.

Dit levert een visie op die bewoners en medewerkers zich goed eigen kunnen maken en waar ze zich ook achter kunnen scharen. Het is namelijk een visie die uit hun hart komt en van hen allen is. Er worden geen dikke rapporten geschreven maar van alles wat er tijdens bijeenkomsten over de toekomstvisie wordt gezegd worden tekeningen gemaakt.

Wordt vervolgd!