Vrijheid in verbondenheid
VRIJHEID IN VERBONDENHEID

Twee minuten herdenken.
Onze gedachten bij
allen die gestorven zijn
in de Tweede Wereld Oorlog.
Veel namen komen voorbij.
Twee minuten meeleven.
Verbondenheid.

Twee minuten stilte.
Beseffen wat het betekent
te mogen wonen
in een land zonder oorlog.
Veel mensen kunnen dat niet zeggen.
Twee minuten bezinnen.
Vrijheid.

Twee minuten gedenken.
Twee minuten stilte.
Vrijheid in verbondenheid.

Astrid van Engeland