Zorginstellingen in de regio Foodvalley aan de slag met duurzaamheid
In de strijd tegen klimaatverandering willen zorginstellingen in de regio hun CO2-uitstoot verminderen, minder voedsel verspillen en hun afval beter scheiden. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben diverse zorginstellingen, gemeentes, Omgevingsdienst de Vallei, provincie Gelderland en Milieu Platform Zorgsector de handen ineengeslagen. 

Minstens zeven procent van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de zorg. In deze berekening zijn medicijnresten in afvalwater, effecten van transport en vervoer, voedselverspilling en de enorme berg afval niet eens meegerekend. Ziekenhuis Gelderse Vallei, de Gelderhorst, Opella, Zinzia, Zorgroep ENA en Beweging 3.0 willen met al deze onderwerpen aan de slag. In totaal zijn er 15 thema’s waarop verduurzaamd gaat worden.

Milieuthermometer Zorg
Gezamenlijk zetten de partijen zich in om te verduurzamen en te voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Zo sluiten zij aan bij de Green Deal Duurzame Zorg. Het doel is om binnen twee jaar het bronzen niveau op de Milieuthermometer Zorg te behalen op ten minste één grote locatie.

Hulp van provincie en gemeentes
Provincie Gelderland financiert de duurzaamheidsscan voor zorginstellingen. Milieu Platform Zorgsector ondersteunt met kennis over de Milieuthermometer de zorginstellingen in het behalen van hun doelen. Gemeente Ede organiseert de komende jaren meerdere kennissessies. Ook de gemeentes Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel steunen dit initiatief.

“Het is fijn dat de zorg bijdraagt aan het verbeteren van het milieu door de uitstoot van CO2 te verminderen. Ook is het belangrijk dat kringloop wordt gestimuleerd. Het is daarnaast mooi dat onze partners in de zorg gezond gedrag van bewoners, personeel en bezoekers promoten.”, aldus wethouder Leon Meijer van gemeente Ede.

Meedoen en meer informatie
Wil je bijdragen aan het verduurzamen van de zorgsector in de regio Foodvalley of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Annejan Visser via annejan.visser@ede.nl.