Bericht van de heer Buyser, mevrouw Groenewoud en mevrouw Bögels

Afgelopen voorjaar heeft de Raad van Toezicht van De Gelderhorst de Ondernemingskamer verzocht om maatregelen te nemen om de toekomst van De Gelderhorst – en daarmee goede en toekomstbestendige zorg voor ouderen met een auditieve handicap – te borgen. Na een hoorzitting op donderdag 16 juni 2016 heeft de Ondernemingskamer daar een besluit over genomen. Wij hebben inmiddels kunnen constateren dat de door de Ondernemingskamer opgedragen maatregelen in gang zijn gezet.

Charlotte Insinger en Jacqueline Rijsdijk, door de Ondernemingskamer aangesteld als eindverantwoordelijk tijdelijk bestuurder respectievelijk tijdelijk voorzitter van de Raad van Toezicht, hebben voortvarend invulling gegeven aan het in gang zetten van de opvolging van de huidige bestuurder. Zij focussen nadrukkelijk op de strategische koers van de organisatie en zorgvuldige besluitvorming over huisvesting van de bestaande organisatie en mogelijke uitbreiding door nieuwbouw. Deze samenhangende aanpak geeft ons vertrouwen dat hiermee continuïteit wordt gegeven aan de visie van de toenmalige Raad van Toezicht waar het gaat om de toekomst van De Gelderhorst.
Ook is het contact tussen de Raad van Toezicht en de medezeggenschap in de organisatie hersteld en merken wij dat de rust in de organisatie en bij de bewoners is weergekeerd.

Op basis hiervan zien wij de toekomst van De Gelderhorst dan ook met vertrouwen tegemoet. Dit maakt dat wij – in lijn met ons voornemen zoals verwoord in het verzoekschrift aan de OK en op basis van deze positieve ontwikkelingen – het goed achten om nu gefaseerd terug te treden uit de Raad van Toezicht. Hiermee willen wij de nieuwe bestuurder de mogelijkheid geven om met een – op termijn – geheel vernieuwde Raad van Toezicht een frisse start te maken.

Concreet betekent dit dat Jan Willem Buyser 15 september zal terugtreden, gevolgd door Anemone Bögels voor eind 2016. Wanneer de nieuwe Raad van Toezicht inclusief voorzitter goed is ingewerkt, zal ook Mary Groenewoud terugtreden.

Jan Willem Buyser
Mary Groenewoud
Anemone Bögels

Bekende Heidekoningin op bezoek

IMG_1695Ook dit jaar brachten de Heidehoogheden tijdens de heideweek een bezoek aan De Gelderhorst. Een mooie traditie waar de bewoners naar uit kijken. Maar dit keer was het anders dan gebruikelijk. Want onze “eigen” Leonie, werkzaam in De Gelderhorst is dit jaar Heidekoningin. Als Calluna de 60e bezoekt ze samen met de heideprinses bijvoorbeeld alle activiteiten tijdens de heideweek. Het bezoek aan De Gelderhorst was voor de bewoners, maar ook voor haar, heel bijzonder.

IMG_1538 IMG_1557 IMG_1584

Vrijwilliger worden in De Gelderhorst?

sprekenwijdezelfdetaalwebWe zijn op zoek naar 3 vrijwilligers:

 • Assistent bij “De gym”,
  iedere week op woensdagmorgen ( in overleg om de week)
 • Koffieschenk(st)er,
  2 x per maand op donderdagavond
 • Assistent bij de “Inloopavond De Tulp”,
  iedere week op dinsdagavond (in overleg om de week)

Lees meer over vrijwilligerswerk in De Gelderhorst

Interesse? Meer informatie over de vacatures is de vinden op de vacature pagina

Gelderhorst door bestuurscrisis onder verscherpt toezicht bij inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft met ingang van 4 juli De Gelderhorst onder verscherpt toezicht geplaatst. Deze maatregel is genomen vanwege de bestuurlijke onrust die sinds november 2015 is ontstaan. De IGZ constateert op basis van onverwacht bezoek begin juni dat de cliëntveiligheid niet in het geding is. Op dat moment voldeed de geboden zorg op bijna alle punten aan de normen en beoordelingsaspecten die de inspectie hanteert.
De Ondernemingskamer heeft op 4 juli met onmiddellijke ingang de voorzitter van de RvT tijdelijk geschorst en heeft per direct een tijdelijk voorzitter van de RvT met beslissende stem benoemd. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer voor de duur van het geding een bestuurder met beslissende stem naast de huidige bestuurder aangesteld.
De IGZ kan de effecten voor de kwaliteit en veiligheid van zorg als gevolg van deze uitspraak niet inschatten en daarom blijft de IGZ de komende maanden De Gelderhorst nauwlettend volgen.
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat met de genomen maatregelen De Gelderhorst weer in rustiger vaarwater komt.

Charlotte Insinger tijdelijk bestuurder van De Gelderhorst

CharlotteInsinger-200x300Charlotte Insinger is naast Jan Tempelaar benoemd als tijdelijk bestuurder (met beslissende stem) van De Gelderhorst. Ze is financieel opgeleid bij Shell en Robeco. Vanaf 2005 vervult ze verschillende rollen in de zorg: bestuurder, tijdelijke bestuurder, toezichthouder en onderzoeker. Dat ook regelmatig in opdracht van de Ondernemingskamer. Daarnaast heeft zij een portefeuille van toezichthoudende- en adviesfuncties.

Over haar klus in De Gelderhorst: “Ik ga me grondig verdiepen in de casus en proberen samen met alle spelers een oplossing te bereiken”.

De Ondernemingskamer treft maatregelen

Tijdens de zitting bij de Ondernemingskamer (gerechtshof) in Amsterdam over de crisis in De Gelderhorst op 16 juni was duidelijk dat er maatregelen genomen zouden worden. Op 4 juli heeft de Ondernemerskamer uitspraak gedaan. Deze bestaat uit 3 delen:

 1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt met onmiddellijke ingang geschorst als voorzitter en lid. Er is een tijdelijke voorzitter benoemd met beslissende stem.
 2. Er is een tijdelijke bestuurder (met beslissende stem) naast de huidige bestuurder Jan Tempelaar benoemd.
 3. Als de situatie door bovenstaande maatregelen niet verbetert komt er een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van De Gelderhorst vanaf oktober 2014 tot heden.

Met deze maatregelen verwacht de Ondernemerskamer de bestuurscrisis op te lossen en de rust te laten terugkeren.