Nieuwe bestuurder voor De Gelderhorst

Judith Reiff – de Groen (56) wordt per 1 maart 2017 onze nieuwe bestuurder. Ze volgt Jan Tempelaar op die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Judith Reiff – de Groen studeerde Beleid en Management in de Gezondheidszorg (BMG) aan de Erasmus Universiteit en werkt momenteel nog als zorgmanager Beschouwende Vakken en Psychiatrie & Psychologie bij Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Zij is daarnaast lid van de Raad van Toezicht bij verzorgingshuis de Koperhorst.
Judith-Reiff-de-Groen
“Ik zal mij met enthousiasme en gedrevenheid inzetten om de wereld van de Doven te leren kennen en zal mij sterk maken voor het welzijn van de bewoners en medewerkers van De Gelderhorst”

Nieuwe Raad van Toezicht Gelderhorst

We krijgen met ingang van 1 januari 2017 een nieuwe Raad van Toezicht (RvT). Voorzitter wordt Iske ter Haar. De overige nieuwe leden zijn Paul Kool, Alita Hidding, Jan Dikken en Rob van Oostveen. De huidige RvT treedt gefaseerd terug.

De nieuwe leden van de RvT zijn door een extern wervings- en selectiebureau geselecteerd. De selectieadviescommissie, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad hebben een positief advies gegeven over de aangedragen kandidaten. Voorzitter Iske ter Haar (65 jaar) heeft naast een uitgebreide relevante bestuurlijke ervaring in de zorg ruime ervaring als toezichthouder in onder meer de ouderenzorg. Ze heeft daarbij bijzondere belangstelling voor de kwaliteit van zorg en dienstverlening; Vicevoorzitter Paul Kool (59 Jaar) is doof, en wordt in de RvT benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad (CR). Hij is een bekend gezicht in de dovenwereld, onder andere als medeoprichter/eigenaar van gezinshuis Stellaluna; Alita Hidding (55 jaar) is een zeer ervaren toezichthouder in zorg, onderwijs en welzijn met specialiteit kwaliteit en veiligheid; Jan Dikken (57 jaar) is een ervaren toezichthouder met zeer relevante financiële ervaring; en Rob van Oostveen (64 jaar) heeft ervaring op het gebied van strategisch vastgoedbeleid, ook in de zorg. Daarnaast heeft hij uitgebreide ervaring als toezichthouder.

5e Nederlandse Ouderendag voor Doven

NODwebsiteOp vrijdag 7 april 2017 organiseert De Gelderhorst de 5e Nederlandse Ouderendag voor Doven in CineMec (vlak naast De Gelderhorst). Er worden weer ruim 1000 oudere Doven uit heel Nederland verwacht.
Komt u ook?

Het programma is nog niet helemaal klaar maar het begint om 10 uur en is om 16.30 uur afgelopen. Er rijden bussen vanuit heel Nederland die u naar Ede kunnen brengen.

Lees verder

Verscherpt toezicht beëindigd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht bij De Gelderhorst beëindigd. Na de uitspraak van de Ondernemingskamer op 4 juli kon de IGZ de effecten voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg als gevolg van deze uitspraak niet inschatten en plaatste daarom De Gelderhorst onder verscherpt toezicht. Tijdens de periode van verscherpt toezicht heeft de inspectie onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat er wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor goed bestuur en dat de zorg in orde is. Daarom is het verscherpt toezicht m.i.v. 5 december beëindigd.

Lees het persbericht van de IGZ

Handtekeningen voor behoud buslijn

handtek22112016Buslijn 6, van De Gelderhorst naar het station en het centrum van Ede, wordt binnenkort vervangen door een Servicebus omdat er te weinig gebruik van de vaste buslijn wordt gemaakt. Reizigers die met de Servicebus willen rijden, moeten deze voortaan van tevoren reserveren. Daar zijn onze bewoners het niet mee eens. In korte tijd verzamelden ze ruim 100 handtekeningen voor behoud van de buslijn. Ook servicecentrum Belvédère startte een handtekeningenactie. Op 22 november werden de ruim 400 handtekeningen aangeboden aan wethouder Leon Meijer. Hij gaat met de provincie praten voor behoud van de buslijn in de huidige vorm.