Raad van Toezicht verzoekt Ondernemingskamer namens De Gelderhorst om onderzoek en maatregelen

Op 13 mei heeft de Raad van Toezicht namens De Gelderhorst de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam gevraagd om een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen De Gelderhorst. Tegelijkertijd heeft de Raad van Toezicht tijdelijke maatregelen gevraagd om herstel van de bestuurlijke verhoudingen te bereiken door middel van een door de Ondernemingskamer per direct te benoemen bestuurder naast Jan Tempelaar. Deze tijdelijke bestuurder met beslissende stem moet de onrust nu en voor de toekomst binnen De Gelderhorst oplossen .
De behandeling van het verzoek vindt plaats op donderdag 16 juni in Amsterdam. De Ondernemingsraad en Cliëntenraad zullen zich tegen het verzoek verweren.

In het kort:
De Raad van Toezicht vraagt de ondernemerskamer (gerechtshof) om:
– De crisis binnen De Gelderhorst te onderzoeken
– Per direct aanstellen van een tijdelijke bestuurder (boven Jan Tempelaar) die de onrust moet oplossen

Vrijwilligers gezocht

We zoeken vrijwilligers die koffie kunnen schenken op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Daarnaast zijn we op zoek naar een vrijwilliger die op dinsdagavond kan helpen bij de spelavond.
Lees meer bij de vacatures.

Workshop voor professionals en vrijwilligers in de zorg aan dove mensen

De Universiteit van Amsterdam en De Gelderhorst organiseren een workshop over zorg aan dove mensen, die inspeelt op het veranderende zorg-klimaat in Nederland en de consequenties die dat heeft voor de praktijk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Wat is goede zorg voor dove mensen? Hoe specifiek moet die zorg zijn?
Woensdagmiddag 18 mei van 13.00 – 17.00 u. In De Gelderhorst, Ede
Tolken NGT en een schrijftolk zijn aanwezig.
Lees verder

Steun van de NCBD

03052016web
Op zaterdag 30 april was de jaarlijkse bondsdag van de Nederlandse Christelijke Bond van Doven (NCBD). Alle 120 aanwezige leden hebben hun naam gezet op een adhesiebetuiging die pleit voor een snelle beëindiging van het bestuursconflict binnen De Gelderhorst, én een pleidooi voor realisatie op korte termijn van accommodatie-uitbreiding. Op dinsdag 3 mei overhandigde Jan Bloemkolk, voorzitter van de NCBD, de adhesiebetuigingen aan een delegatie van Ondernemingsraad, Cliëntenraad, managementteam en medewerkers van De Gelderhorst. We zijn dankbaar voor de steun die we van de NCBD krijgen, een organisatie die aan de wieg stond van De Gelderhorst.

Nieuwe actie van het actiecomité

OtwinvanDijk28042016aAl een half jaar geleden hebben de Ondernemingsraad en Cliëntenraad van De Gelderhorst, ondersteund door leidinggevenden en MT, het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd. Een deel is opgestapt, maar een ander dOtwinvanDijk28042016beel blijft zitten.
Het actiecomité van verontruste medewerkers van De Gelderhorst heeft handtekeningen verzameld van mensen die ook vinden dat de Raad van Toezicht van De Gelderhorst moet opstappen. Op 28 april werden de ruim duizend handtekeningen aangeboden aan Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid van de PvdA. Van Dijk kent De Gelderhorst en vindt de situatie zorgwekkend. “Een gesloten opstelling van de toezichthouders en gebrek aan communicatie lijken te wijzen op het niet naleven van good governance. Dat is hier in Den Haag een item wat hoog op de agenda staat. We zien dat ook andere organisaties met dit probleem te maken hebben. Ook zorgorganisaties. Maar in dit geval begrijp ik niet waarom de toezichthouders blijven zitten terwijl de hele organisatie het vertrouwen in hen heeft opgezegd. Ik hoop dat het conflict snel wordt opgelost. Zorg moet niet gaan om bestuurlijk gedoe, maar om mensen te helpen een mooi leven te leiden.”

Vacature verzorgende

Deze vacature is inmiddels vervuld

Voor onze verpleegafdeling ‘De Horizon’ zijn wij op zoek naar een

Verzorgende
(gemiddeld 28 uur per week, voor minimaal een half jaar)

Interesse? Kijk voor meer informatie op onze vacature pagina

Reunie oud-medewerkers

Op woensdag 20 april 2016 organiseren we een reünie voor
oud-medewerkers van De Gelderhorst. Iedereen die hier ooit heeft gewerkt
krijgt die dag de kans oud-collega’s en bewoners te spreken en rond te kijken.

Programma
10.30 – 11.00 uur          Ontvangst in de hal.
11.30 uur                      Welkom door de bestuurder in de Kapel.
Ontwikkelingen binnen de Gelderhorst.
Informatie over communicatie
12.30 uur                      Hapje en drankje
13.30 uur                      Maaltijd in het restaurant.
vanaf 14.30 uur            Afsluiting en ontmoeting met bewoners en medewerkers

Je kan je opgeven vóór 10 april via www.gelderhorst.nl/reunie