Gelderhorst door bestuurscrisis onder verscherpt toezicht bij inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft met ingang van 4 juli De Gelderhorst onder verscherpt toezicht geplaatst. Deze maatregel is genomen vanwege de bestuurlijke onrust die sinds november 2015 is ontstaan. De IGZ constateert op basis van onverwacht bezoek begin juni dat de cliëntveiligheid niet in het geding is. Op dat moment voldeed de geboden zorg op bijna alle punten aan de normen en beoordelingsaspecten die de inspectie hanteert.
De Ondernemingskamer heeft op 4 juli met onmiddellijke ingang de voorzitter van de RvT tijdelijk geschorst en heeft per direct een tijdelijk voorzitter van de RvT met beslissende stem benoemd. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer voor de duur van het geding een bestuurder met beslissende stem naast de huidige bestuurder aangesteld.
De IGZ kan de effecten voor de kwaliteit en veiligheid van zorg als gevolg van deze uitspraak niet inschatten en daarom blijft de IGZ de komende maanden De Gelderhorst nauwlettend volgen.
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat met de genomen maatregelen De Gelderhorst weer in rustiger vaarwater komt.

Charlotte Insinger tijdelijk bestuurder van De Gelderhorst

CharlotteInsinger-200x300Charlotte Insinger is naast Jan Tempelaar benoemd als tijdelijk bestuurder (met beslissende stem) van De Gelderhorst. Ze is financieel opgeleid bij Shell en Robeco. Vanaf 2005 vervult ze verschillende rollen in de zorg: bestuurder, tijdelijke bestuurder, toezichthouder en onderzoeker. Dat ook regelmatig in opdracht van de Ondernemingskamer. Daarnaast heeft zij een portefeuille van toezichthoudende- en adviesfuncties.

Over haar klus in De Gelderhorst: “Ik ga me grondig verdiepen in de casus en proberen samen met alle spelers een oplossing te bereiken”.

De Ondernemingskamer treft maatregelen

Tijdens de zitting bij de Ondernemingskamer (gerechtshof) in Amsterdam over de crisis in De Gelderhorst op 16 juni was duidelijk dat er maatregelen genomen zouden worden. Op 4 juli heeft de Ondernemerskamer uitspraak gedaan. Deze bestaat uit 3 delen:

  1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt met onmiddellijke ingang geschorst als voorzitter en lid. Er is een tijdelijke voorzitter benoemd met beslissende stem.
  2. Er is een tijdelijke bestuurder (met beslissende stem) naast de huidige bestuurder Jan Tempelaar benoemd.
  3. Als de situatie door bovenstaande maatregelen niet verbetert komt er een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van De Gelderhorst vanaf oktober 2014 tot heden.

Met deze maatregelen verwacht de Ondernemerskamer de bestuurscrisis op te lossen en de rust te laten terugkeren.

De Gelderhorst voor de rechter: de Ondernemerskamer doet over 3 weken uitspraak

OK2klOp 16 juni was de zitting bij de Ondernemingskamer (gerechtshof) in Amsterdam over de crisis in De Gelderhorst. Iedere partij kon vertellen wat volgens hen het probleem was en wat de oplossing moest zijn. Het gerechtshof gaat er over nadenken en doet over 3 weken uitspraak. Het is wel duidelijk dat er een onderzoek komt en dat er maatregelen genomen worden. Welke dat zijn weten we pas over een paar weken.
OK1kl

Agenda Ondernemingskamer 16 juni 2016

15.30 uur: het verzoek van de Raad van Toezicht van Stichting De Gelderhorst Landelijk Centrum voor Oudere Doven (advocaat: mr. M. Beijneveld) om een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Stichting De Gelderhorst Landelijk Centrum voor Oudere Doven (advocaten: mr. A. Lettenga en mr. R.J. Sark) en bepaalde onmiddellijke voorzieningen te treffen.
De Ondernemingskamer zal – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. A.J. Wolfs , raadsheren, prof.dr.mr. F. van der Wel RA en H. de Munnik, raden.
De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één der zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam.
(bron: rechtspraak.nl)

Staatssecretaris Van Rijn beantwoordt Kamervragen over De Gelderhorst

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft antwoord gegeven op de Kamervragen van Otwin van Dijk over de situatie in De Gelderhorst. Hij schrijft o.a.: “Deze situatie is onwenselijk. Vertrouwen en een open en transparante manier
van communiceren zijn essentieel bij het besturen van een instelling. Daar
lijkt bij de Gelderhorst nu geen sprake meer van te zijn. Deze impasse moet
dan ook snel worden doorbroken.” Verder verwijst hij naar het lopende onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). “De IGZ onderzoekt de actuele situatie bij De Gelderhorst en kijkt daarin ook naar de rol van de bestuurlijke partijen.”
Lees de antwoorden van de Staatssecretaris

Raad van Toezicht verzoekt Ondernemingskamer namens De Gelderhorst om onderzoek en maatregelen

Op 13 mei heeft de Raad van Toezicht namens De Gelderhorst de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam gevraagd om een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen De Gelderhorst. Tegelijkertijd heeft de Raad van Toezicht tijdelijke maatregelen gevraagd om herstel van de bestuurlijke verhoudingen te bereiken door middel van een door de Ondernemingskamer per direct te benoemen bestuurder naast Jan Tempelaar. Deze tijdelijke bestuurder met beslissende stem moet de onrust nu en voor de toekomst binnen De Gelderhorst oplossen .
De behandeling van het verzoek vindt plaats op donderdag 16 juni in Amsterdam. De Ondernemingsraad en Cliëntenraad zullen zich tegen het verzoek verweren.

In het kort:
De Raad van Toezicht vraagt de ondernemerskamer (gerechtshof) om:
– De crisis binnen De Gelderhorst te onderzoeken
– Per direct aanstellen van een tijdelijke bestuurder (boven Jan Tempelaar) die de onrust moet oplossen

Vrijwilligers gezocht

We zoeken vrijwilligers die koffie kunnen schenken op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Daarnaast zijn we op zoek naar een vrijwilliger die op dinsdagavond kan helpen bij de spelavond.
Lees meer bij de vacatures.