De Gelderhorst voor de rechter: de Ondernemerskamer doet over 3 weken uitspraak

OK2klOp 16 juni was de zitting bij de Ondernemingskamer (gerechtshof) in Amsterdam over de crisis in De Gelderhorst. Iedere partij kon vertellen wat volgens hen het probleem was en wat de oplossing moest zijn. Het gerechtshof gaat er over nadenken en doet over 3 weken uitspraak. Het is wel duidelijk dat er een onderzoek komt en dat er maatregelen genomen worden. Welke dat zijn weten we pas over een paar weken.
OK1kl

Agenda Ondernemingskamer 16 juni 2016

15.30 uur: het verzoek van de Raad van Toezicht van Stichting De Gelderhorst Landelijk Centrum voor Oudere Doven (advocaat: mr. M. Beijneveld) om een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Stichting De Gelderhorst Landelijk Centrum voor Oudere Doven (advocaten: mr. A. Lettenga en mr. R.J. Sark) en bepaalde onmiddellijke voorzieningen te treffen.
De Ondernemingskamer zal – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. A.J. Wolfs , raadsheren, prof.dr.mr. F. van der Wel RA en H. de Munnik, raden.
De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één der zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam.
(bron: rechtspraak.nl)

Staatssecretaris Van Rijn beantwoordt Kamervragen over De Gelderhorst

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft antwoord gegeven op de Kamervragen van Otwin van Dijk over de situatie in De Gelderhorst. Hij schrijft o.a.: “Deze situatie is onwenselijk. Vertrouwen en een open en transparante manier
van communiceren zijn essentieel bij het besturen van een instelling. Daar
lijkt bij de Gelderhorst nu geen sprake meer van te zijn. Deze impasse moet
dan ook snel worden doorbroken.” Verder verwijst hij naar het lopende onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). “De IGZ onderzoekt de actuele situatie bij De Gelderhorst en kijkt daarin ook naar de rol van de bestuurlijke partijen.”
Lees de antwoorden van de Staatssecretaris

Raad van Toezicht verzoekt Ondernemingskamer namens De Gelderhorst om onderzoek en maatregelen

Op 13 mei heeft de Raad van Toezicht namens De Gelderhorst de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam gevraagd om een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen De Gelderhorst. Tegelijkertijd heeft de Raad van Toezicht tijdelijke maatregelen gevraagd om herstel van de bestuurlijke verhoudingen te bereiken door middel van een door de Ondernemingskamer per direct te benoemen bestuurder naast Jan Tempelaar. Deze tijdelijke bestuurder met beslissende stem moet de onrust nu en voor de toekomst binnen De Gelderhorst oplossen .
De behandeling van het verzoek vindt plaats op donderdag 16 juni in Amsterdam. De Ondernemingsraad en Cliëntenraad zullen zich tegen het verzoek verweren.

In het kort:
De Raad van Toezicht vraagt de ondernemerskamer (gerechtshof) om:
– De crisis binnen De Gelderhorst te onderzoeken
– Per direct aanstellen van een tijdelijke bestuurder (boven Jan Tempelaar) die de onrust moet oplossen

Vrijwilligers gezocht

We zoeken vrijwilligers die koffie kunnen schenken op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Daarnaast zijn we op zoek naar een vrijwilliger die op dinsdagavond kan helpen bij de spelavond.
Lees meer bij de vacatures.

Workshop voor professionals en vrijwilligers in de zorg aan dove mensen

De Universiteit van Amsterdam en De Gelderhorst organiseren een workshop over zorg aan dove mensen, die inspeelt op het veranderende zorg-klimaat in Nederland en de consequenties die dat heeft voor de praktijk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Wat is goede zorg voor dove mensen? Hoe specifiek moet die zorg zijn?
Woensdagmiddag 18 mei van 13.00 – 17.00 u. In De Gelderhorst, Ede
Tolken NGT en een schrijftolk zijn aanwezig.
Lees verder

Steun van de NCBD

03052016web
Op zaterdag 30 april was de jaarlijkse bondsdag van de Nederlandse Christelijke Bond van Doven (NCBD). Alle 120 aanwezige leden hebben hun naam gezet op een adhesiebetuiging die pleit voor een snelle beëindiging van het bestuursconflict binnen De Gelderhorst, én een pleidooi voor realisatie op korte termijn van accommodatie-uitbreiding. Op dinsdag 3 mei overhandigde Jan Bloemkolk, voorzitter van de NCBD, de adhesiebetuigingen aan een delegatie van Ondernemingsraad, Cliëntenraad, managementteam en medewerkers van De Gelderhorst. We zijn dankbaar voor de steun die we van de NCBD krijgen, een organisatie die aan de wieg stond van De Gelderhorst.

Nieuwe actie van het actiecomité

OtwinvanDijk28042016aAl een half jaar geleden hebben de Ondernemingsraad en Cliëntenraad van De Gelderhorst, ondersteund door leidinggevenden en MT, het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd. Een deel is opgestapt, maar een ander dOtwinvanDijk28042016beel blijft zitten.
Het actiecomité van verontruste medewerkers van De Gelderhorst heeft handtekeningen verzameld van mensen die ook vinden dat de Raad van Toezicht van De Gelderhorst moet opstappen. Op 28 april werden de ruim duizend handtekeningen aangeboden aan Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid van de PvdA. Van Dijk kent De Gelderhorst en vindt de situatie zorgwekkend. “Een gesloten opstelling van de toezichthouders en gebrek aan communicatie lijken te wijzen op het niet naleven van good governance. Dat is hier in Den Haag een item wat hoog op de agenda staat. We zien dat ook andere organisaties met dit probleem te maken hebben. Ook zorgorganisaties. Maar in dit geval begrijp ik niet waarom de toezichthouders blijven zitten terwijl de hele organisatie het vertrouwen in hen heeft opgezegd. Ik hoop dat het conflict snel wordt opgelost. Zorg moet niet gaan om bestuurlijk gedoe, maar om mensen te helpen een mooi leven te leiden.”